HELP! Collecte Jantje Beton, haal het kind naar buiten!

In de week van 18 t/m 24 februari wordt in Rijen gecollecteerd voor de bekende landelijke actie Jantje Beton. Dit is een afwijkende datum. In het zuiden viert men tijdens de landelijke actie Carnaval.

In Rijen gaan de leden van de Scouting en de vrijwillige medewerksters van speel-o-theek ’t TREINTJE collecteren. Hierdoor maken zij (buiten) spelen mogelijk voor kinderen in heel Nederland. Voor de collecte is Rijen in wijken verdeeld, zodat maar één keer bij u kan worden aangebeld. Geef voor Jantje Beton!!!

Collecteren kan ook met de digitale collectebus.

School, huiswerk, sport, muziekles, liken, delen: kinderen krijgen het drukker en drukker. Omdat we steeds meer binnen werken en binnen leven, worden dingen als speelplaatsen en buiten spelen steeds minder vanzelfsprekend. Spelen is super belangrijk, maar wordt steeds minder vanzelfsprekend. Tijdens de collecte wordt geld opgehaald waarvan de helft naar de clubkas van de vereniging en de helft naar de projecten van Jantje Beton. Zo wordt er voor gezorgd dat meer kinderen, meer kunnen spelen. Eén op de vijf kinderen speelt niet of slechts één keer per week vrij buiten, terwijl het heel belangrijk is.

Meer informatie kunt u vinden op: http://jantjebeton.nl/collecte

Ga terug naar het nieuws overzicht.

Keinieuws
Januari